Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Ngữ văn Vật lí GD QP-AN Tin học
Tiết 2 Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Toán Hóa học Công nghệ
Tiết 3 GDCD Ngữ văn Lịch Sử Toán Toán T. Anh
Tiết 4 Toán Tin học Sinh học Ngữ văn Công nghệ T. Anh
Tiết 5 Lịch Sử Hóa học Địa Lí T. Anh SHL