Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Sinh học Vật lí Ngữ văn Hóa học Công nghệ
Tiết 2 Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn GD QP-AN Địa Lí
Tiết 3 Tin học Toán Hóa học Lịch Sử Lịch Sử T. Anh
Tiết 4 GDCD Toán Công nghệ Vật lí Sinh học Tin học
Tiết 5 Vật lí Hóa học T. Anh T. Anh SHL