Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C2 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Toán GD QP-AN Tin học Ngữ văn
Tiết 2 T. Anh Ngữ văn Công nghệ T. Anh Hóa học Tin học
Tiết 3 Hóa học Công nghệ Vật lí Vật lí Sinh học Địa Lí
Tiết 4 Toán Sinh học Lịch Sử Hóa học GDCD Vật lí
Tiết 5 Toán Toán Lịch Sử T. Anh SHL