Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Lịch Sử Tin học Ngữ văn Tin học Sinh học
Tiết 2 GDCD Công nghệ Vật lí Ngữ văn T. Anh Công nghệ
Tiết 3 Vật lí T. Anh Toán Vật lí GD QP-AN Hóa học
Tiết 4 Toán Hóa học Hóa học T. Anh Toán T. Anh
Tiết 5 Địa Lí Ngữ văn Lịch Sử Toán SHL