Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Tin học Sinh học Toán T. Anh Vật lí
Tiết 2 GDCD Hóa học Địa Lí Toán Hóa học Ngữ văn
Tiết 3 Công nghệ Vật lí Vật lí T. Anh Lịch Sử Ngữ văn
Tiết 4 Lịch Sử Công nghệ T. Anh GD QP-AN Toán Sinh học
Tiết 5 Hóa học Ngữ văn Tin học Toán SHL