Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Địa Lí GDCD Vật lí Hóa học Hóa học
Tiết 2 Toán Vật lí GD QP-AN T. Anh Tin học Sinh học
Tiết 3 Lịch Sử Hóa học Ngữ văn Lịch Sử T. Anh Công nghệ
Tiết 4 Công nghệ T. Anh Vật lí Ngữ văn Toán Toán
Tiết 5 Tin học T. Anh Ngữ văn Toán SHL