Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Địa Lí T. Anh Ngữ văn Ngữ văn
Tiết 2 Vật lí T. Anh Tin học Công nghệ Công nghệ Ngữ văn
Tiết 3 Hóa học Toán GDCD GD QP-AN T. Anh Hóa học
Tiết 4 Tin học Toán Vật lí Lịch Sử Lịch Sử Hóa học
Tiết 5 Toán Vật lí Toán Sinh học SHL