Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Hóa học GD QP-AN Lịch Sử T. Anh T. Anh
Tiết 2 Ngữ văn GDCD Sinh học T. Anh Ngữ văn T. Anh
Tiết 3 Ngữ văn Toán Địa Lí Tin học Công nghệ Vật lí
Tiết 4 Hóa học Toán Toán Công nghệ Hóa học Vật lí
Tiết 5 Toán Lịch Sử Vật lí Tin học SHL