Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Vật lí GDCD Tin học Toán Tin học
Tiết 2 Hóa học Công nghệ Lịch Sử Vật lí Toán Vật lí
Tiết 3 Toán Sinh học T. Anh Công nghệ T. Anh Toán
Tiết 4 T. Anh Ngữ văn Ngữ văn Địa Lí GD QP-AN Hóa học
Tiết 5 T. Anh Ngữ văn Hóa học Lịch Sử SHL