Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 10C9 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Ngữ văn T. Anh Sinh học Toán
Tiết 2 Địa Lí Tin học Ngữ văn Vật lí Ngữ văn Toán
Tiết 3 GDCD Toán Công nghệ Toán Tin học T. Anh
Tiết 4 Vật lí Hóa học Hóa học Ngữ văn T. Anh T. Anh
Tiết 5 Lịch Sử Công nghệ GD QP-AN Lịch Sử SHL