Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Mạnh Hùng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B1 - Chào cờ12B2 - Toán12B1 - Toán - - -
Tiết 2 - 12B2 - Toán12B1 - Toán - - -
Tiết 312B2 - Toán - - - - 12B2 - Toán
Tiết 412B1 - Toán - - - - -
Tiết 512B1 - Toán - - - - 12B1 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B2 - Toán12B1 - Toán12B2 - Toán - 12B1 - Toán -
Tiết 312B2 - Toán12B1 - Toán12B2 - Toán - 12B1 - Toán -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp