Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Vật lí T. Anh Toán Hóa học Địa Lí
Tiết 2 Toán T. Anh GD QP-AN Toán GDCD Ngữ văn
Tiết 3 Ngữ văn Toán Ngữ văn Hóa học Toán Công nghệ
Tiết 4 Lịch Sử Ngữ văn Tin học Vật lí T. Anh
Tiết 5 T. Anh Công nghệ Sinh học SHL