Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A11 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ GDCD Địa Lí Toán Sinh học T. Anh
Tiết 2 T. Anh Vật lí Hóa học Toán Hóa học T. Anh
Tiết 3 Toán Công nghệ Công nghệ T. Anh Ngữ văn Tin học
Tiết 4 Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn GD QP-AN Toán
Tiết 5 Ngữ văn Vật lí Toán SHL