Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A12 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Toán Ngữ văn Ngữ văn Thể dục
Tiết 3 Toán Ngữ văn Ngữ văn Thể dục
Tiết 4 T. Anh Toán T. Anh
Tiết 5 T. Anh Toán T. Anh