Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Ngữ văn GD QP-AN Toán Ngữ văn
Tiết 2 Lịch Sử Toán Ngữ văn Toán Toán Hóa học
Tiết 3 Sinh học T. Anh T. Anh T. Anh Công nghệ Vật lí
Tiết 4 Ngữ văn Vật lí Công nghệ Tin học Địa Lí
Tiết 5 T. Anh Hóa học GDCD SHL