Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Tin học T. Anh T. Anh Toán Hóa học
Tiết 2 Công nghệ Công nghệ Sinh học Toán Toán Vật lí
Tiết 3 Vật lí GDCD Ngữ văn Sinh học Hóa học Địa Lí
Tiết 4 Hóa học Ngữ văn GD QP-AN Lịch Sử Toán
Tiết 5 T. Anh Ngữ văn Vật lí SHL