Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A2 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Công nghệ GD QP-AN Toán Vật lí Toán
Tiết 2 Toán T. Anh Lịch Sử GDCD T. Anh Toán
Tiết 3 Ngữ văn Ngữ văn Vật lí T. Anh Tin học Công nghệ
Tiết 4 Ngữ văn Vật lí Địa Lí Hóa học Hóa học
Tiết 5 Hóa học Sinh học Sinh học SHL