Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Lịch Sử Ngữ văn T. Anh Toán
Tiết 2 Hóa học Vật lí Hóa học Ngữ văn GD QP-AN Công nghệ
Tiết 3 Địa Lí Công nghệ GDCD Tin học Vật lí Sinh học
Tiết 4 Vật lí Sinh học Toán Toán Hóa học
Tiết 5 Ngữ văn T. Anh Toán SHL