Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Hóa học Vật lí Vật lí Hóa học
Tiết 2 T. Anh T. Anh Toán Công nghệ Toán Địa Lí
Tiết 3 Hóa học Tin học Lịch Sử Ngữ văn GDCD Toán
Tiết 4 Công nghệ T. Anh Ngữ văn Sinh học Toán
Tiết 5 Vật lí GD QP-AN Ngữ văn SHL