Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Công nghệ GDCD Ngữ văn Hóa học Vật lí
Tiết 2 Vật lí Toán Hóa học Ngữ văn Lịch Sử Hóa học
Tiết 3 Công nghệ Toán T. Anh Địa Lí Vật lí Tin học
Tiết 4 T. Anh GD QP-AN Toán T. Anh Ngữ văn
Tiết 5 Sinh học Toán T. Anh SHL