Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán T. Anh Hóa học GD QP-AN Hóa học
Tiết 2 Công nghệ Toán Công nghệ Vật lí Vật lí Lịch Sử
Tiết 3 T. Anh Vật lí Hóa học GDCD Ngữ văn Ngữ văn
Tiết 4 Địa Lí Sinh học T. Anh Toán Ngữ văn
Tiết 5 Tin học T. Anh Toán SHL