Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Hóa học Toán Lịch Sử Ngữ văn
Tiết 2 Toán Ngữ văn Vật lí Toán T. Anh Ngữ văn
Tiết 3 Hóa học Sinh học Tin học GD QP-AN T. Anh GDCD
Tiết 4 Công nghệ Địa Lí T. Anh Công nghệ Vật lí
Tiết 5 Vật lí T. Anh Hóa học SHL