Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Lịch Sử
Tiết 2 T. Anh Toán Vật lí Tin học Ngữ văn GDCD
Tiết 3 T. Anh Ngữ văn GD QP-AN T. Anh Vật lí Hóa học
Tiết 4 Sinh học T. Anh Toán Toán Công nghệ
Tiết 5 Địa Lí Toán Công nghệ SHL