Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 11A9 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Ngữ văn T. Anh Ngữ văn Toán
Tiết 2 Toán Vật lí T. Anh Ngữ văn Ngữ văn Toán
Tiết 3 T. Anh Toán Địa Lí Công nghệ Toán Vật lí
Tiết 4 Tin học GDCD Hóa học Công nghệ Hóa học
Tiết 5 Lịch Sử Sinh học GD QP-AN SHL