Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Hữu Đại

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A9 - Chào cờ11A8 - Toán - 11A11 - Toán - 11A9 - Toán
Tiết 211A9 - Toán11A8 - Toán - 11A11 - Toán - 11A9 - Toán
Tiết 311A11 - Toán11A9 - Toán - - 11A9 - Toán -
Tiết 4 - - - 11A8 - Toán11A8 - Toán11A11 - Toán
Tiết 5 - - - 11A8 - Toán11A11 - Toán11A9 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211A9 - Toán11A8 - Toán11A9 - Toán - 11A11 - Toán -
Tiết 311A9 - Toán11A8 - Toán11A9 - Toán - 11A11 - Toán -
Tiết 4 - 11A11 - Toán - - 11A8 - Toán -
Tiết 5 - 11A11 - Toán - - 11A8 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp