Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Thể dục Tin học Ngữ văn Ngữ văn
Tiết 2 Ngữ văn T. Anh Thể dục Sinh học Ngữ văn Vật lí
Tiết 3 Hóa học GD QP-AN Ngữ văn Vật lí T. Anh Tin học
Tiết 4 Toán Toán Hóa học Địa Lí Sinh học Địa Lí
Tiết 5 Toán Toán Lịch Sử GDCD Công nghệ SHL