Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B11 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Lịch Sử Địa Lí Ngữ văn T. Anh
Tiết 3 Lịch Sử Địa Lí Ngữ văn T. Anh TC
Tiết 4 Toán Ngữ văn T. Anh Toán GDCD
Tiết 5 Toán Ngữ văn T. Anh Toán GDCD