Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B11 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Công nghệ Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Vật lí
Tiết 2 GD QP-AN Địa Lí T. Anh Ngữ văn Ngữ văn Toán
Tiết 3 Tin học Thể dục Toán T. Anh GDCD Hóa học
Tiết 4 Ngữ văn Thể dục Toán T. Anh Địa Lí Lịch Sử
Tiết 5 Sinh học Sinh học Tin học Toán Hóa học SHL