Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Ngữ văn GDCD Toán Vật lí
Tiết 2 T. Anh Tin học Ngữ văn Địa Lí Toán Tin học
Tiết 3 Ngữ văn Địa Lí Thể dục Vật lí Hóa học Lịch Sử
Tiết 4 GD QP-AN T. Anh Thể dục Hóa học Ngữ văn Sinh học
Tiết 5 Công nghệ T. Anh Sinh học Toán Ngữ văn SHL