Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Địa Lí Toán Sinh học Thể dục GDCD
Tiết 2 Hóa học Lịch Sử Toán GD QP-AN Thể dục Hóa học
Tiết 3 Sinh học T. Anh Địa Lí Hóa học Sinh học T. Anh
Tiết 4 Toán Ngữ văn Tin học Vật lí Vật lí Tin học
Tiết 5 Toán Ngữ văn Ngữ văn T. Anh Công nghệ SHL