Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B2 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Tin học Vật lí GDCD Hóa học
Tiết 2 Công nghệ Toán Vật lí Lịch Sử Sinh học Sinh học
Tiết 3 Toán Địa Lí T. Anh Ngữ văn Thể dục Toán
Tiết 4 Sinh học Hóa học T. Anh Ngữ văn Thể dục Ngữ văn
Tiết 5 Hóa học GD QP-AN Địa Lí Tin học T. Anh SHL