Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Hóa học Thể dục GD QP-AN Sinh học Sinh học
Tiết 2 Sinh học Tin học Thể dục Tin học Lịch Sử Địa Lí
Tiết 3 Hóa học T. Anh Vật lí Toán Ngữ văn Toán
Tiết 4 Ngữ văn T. Anh GDCD Vật lí Toán Toán
Tiết 5 Ngữ văn Vật lí T. Anh Công nghệ Địa Lí SHL