Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Thể dục Ngữ văn Địa Lí Vật lí
Tiết 2 T. Anh Ngữ văn Thể dục Hóa học Toán Toán
Tiết 3 GD QP-AN Hóa học Vật lí GDCD Toán Hóa học
Tiết 4 Sinh học Lịch Sử T. Anh T. Anh Địa Lí Tin học
Tiết 5 Vật lí Tin học Sinh học Toán Công nghệ SHL