Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Thể dục Sinh học Vật lí Hóa học Ngữ văn
Tiết 2 Lịch Sử Thể dục Địa Lí T. Anh GDCD Ngữ văn
Tiết 3 T. Anh Vật lí Tin học T. Anh Địa Lí Vật lí
Tiết 4 Toán GD QP-AN Ngữ văn Toán Sinh học Hóa học
Tiết 5 Toán Hóa học Công nghệ Tin học Toán SHL