Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B6 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Vật lí Ngữ văn Sinh học T. Anh
Tiết 3 Vật lí Ngữ văn Sinh học T. Anh TC
Tiết 4 Toán Hóa học Vật lí Toán
Tiết 5 Toán Hóa học Vật lí Toán