Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Hóa học Địa Lí Ngữ văn Lịch Sử Công nghệ
Tiết 2 Toán Toán GDCD Ngữ văn Tin học T. Anh
Tiết 3 Vật lí Thể dục T. Anh Toán Sinh học T. Anh
Tiết 4 Hóa học Thể dục Vật lí Toán Hóa học Địa Lí
Tiết 5 Sinh học Vật lí Tin học GD QP-AN Ngữ văn SHL