Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ GD QP-AN T. Anh T. Anh Tin học T. Anh
Tiết 2 Vật lí Ngữ văn Sinh học Tin học Hóa học Vật lí
Tiết 3 Ngữ văn Ngữ văn Thể dục Địa Lí Toán Toán
Tiết 4 Toán Hóa học Thể dục Công nghệ GDCD Lịch Sử
Tiết 5 Toán Địa Lí Hóa học Vật lí Sinh học SHL