Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B8 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 T. Anh Ngữ văn Ngữ văn Địa Lí Lịch Sử
Tiết 3 T. Anh Ngữ văn Ngữ văn Địa Lí Lịch Sử
Tiết 4 Toán Toán T. Anh TC GDCD
Tiết 5 Toán Toán T. Anh GDCD