Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Thể dục Ngữ văn T. Anh Toán Sinh học
Tiết 2 GDCD Thể dục Ngữ văn T. Anh Toán Ngữ văn
Tiết 3 Lịch Sử Hóa học Sinh học Vật lí Ngữ văn Ngữ văn
Tiết 4 Tin học Vật lí Công nghệ Tin học T. Anh Toán
Tiết 5 GD QP-AN Toán Hóa học Địa Lí Địa Lí SHL