Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B9 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán T. Anh Tin học GDCD T. Anh
Tiết 2 Sinh học Toán Ngữ văn Ngữ văn Sinh học T. Anh
Tiết 3 Ngữ văn Hóa học Thể dục GD QP-AN Địa Lí Ngữ văn
Tiết 4 Ngữ văn Địa Lí Thể dục Toán Vật lí Công nghệ
Tiết 5 Hóa học Tin học Vật lí Toán Lịch Sử SHL