Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Thuỷ

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B7 - Chào cờ12B12 - Toán - - 12B12 - Toán -
Tiết 212B6 - Toán12B6 - Toán - - 12B12 - Toán -
Tiết 3 - - - 12B6 - Toán12B7 - Toán12B7 - Toán
Tiết 412B7 - Toán - - 12B6 - Toán - -
Tiết 512B7 - Toán - - 12B12 - Toán - 12B7 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B7 - Toán12B7 - Toán - - 12B12 - Toán -
Tiết 312B7 - Toán12B7 - Toán - - 12B12 - Toán -
Tiết 412B6 - Toán12B12 - Toán - - 12B6 - Toán -
Tiết 512B6 - Toán12B12 - Toán - - 12B6 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp