Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Đỗ Thị Lan

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12B9 - Toán - - 12B8 - Toán10C9 - Toán
Tiết 2 - 12B9 - Toán - - 12B8 - Toán10C9 - Toán
Tiết 3 - 10C9 - Toán - 10C9 - Toán - -
Tiết 4 - - - 12B9 - Toán - 12B8 - Toán
Tiết 5 - 12B8 - Toán - 12B9 - Toán - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B9 - Toán10C9 - Toán - - 10C9 - Toán -
Tiết 312B9 - Toán10C9 - Toán - - 10C9 - Toán -
Tiết 412B8 - Toán12B8 - Toán - - 12B9 - Toán -
Tiết 512B8 - Toán12B8 - Toán - - 12B9 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp