Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Hồng Hạnh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A5 - Chào cờ11A7 - Toán - 11A7 - Toán - -
Tiết 211A7 - Toán11A5 - Toán - 11A7 - Toán - -
Tiết 3 - 11A5 - Toán - - - -
Tiết 4 - - - 11A5 - Toán - -
Tiết 5 - - - 11A5 - Toán - 11A5 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 11A7 - Toán11A7 - Toán - - -
Tiết 3 - 11A7 - Toán11A7 - Toán - - -
Tiết 4 - 11A5 - Toán11A5 - Toán - - -
Tiết 5 - 11A5 - Toán11A5 - Toán - - -

Trang chủ | Danh sách lớp