Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Tào Thị Hạnh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B2 - Chào cờ - 12B11 - Vật lí12B2 - Vật lí - 12B11 - Vật lí
Tiết 212B2 - Công nghệ - 12B2 - Vật lí - - 12B10 - Vật lí
Tiết 3 - - - 12B10 - Vật lí - -
Tiết 4 - - - 12B1 - Vật lí12B1 - Vật lí -
Tiết 5 - - - - 12B1 - Công nghệ12B2 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 12B2 - Vật lí - - - 12B1 - Vật lí
Tiết 3 - 12B2 - Vật lí - - - 12B1 - Vật lý TC
Tiết 4 - 12B1 - Vật lí - - - 12B2 - Vật lý TC
Tiết 5 - 12B1 - Vật lí - - - 12B2 - Vật lí

Trang chủ | Danh sách lớp