Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Ngọc Hải

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C7 - Chào cờ12B11 - Công nghệ10C1 - Vật lí - - -
Tiết 211A1 - Công nghệ11A1 - Công nghệ10C3 - Vật lí - - -
Tiết 310C3 - Vật lí - - 10C3 - Vật lí - 10C7 - Vật lí
Tiết 4 - - - 10C1 - Vật lí - 10C7 - Vật lí
Tiết 510C1 - Vật lí - - 10C7 - Vật lí - 10C7 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210C1 - Vật lí10C7 - Vật lí10C7 - Vật lí - 10C3 - Vật lí -
Tiết 310C1 - Vật lí10C7 - Vật lí10C7 - Vật lí - 10C3 - Vật lí -
Tiết 4 - 10C1 - Vật lí10C3 - Vật lí - - -
Tiết 5 - 10C1 - Vật lí10C3 - Vật lí - - -

Trang chủ | Danh sách lớp