Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Duy Dũng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B4 - Chào cờ11A5 - Công nghệ - - - 12B4 - Vật lí
Tiết 2 - 11A3 - Vật lí - - - 11A3 - Công nghệ
Tiết 311A5 - Công nghệ11A3 - Công nghệ12B4 - Vật lí - 11A3 - Vật lí11A12 - Vật lí
Tiết 411A3 - Vật lí - 11A12 - Vật lí - 12B9 - Vật lí -
Tiết 512B4 - Vật lí - 12B9 - Vật lí - 12B4 - Công nghệ12B4 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 11A3 - Vật lí - - 11A3 - Vật lí -
Tiết 3 - 11A3 - Vật lí - - 11A3 - Vật lí -
Tiết 4 - 12B4 - Vật lí - - 12B4 - Vật lí -
Tiết 5 - 12B4 - Vật lí - - 12B4 - Vật lí -

Trang chủ | Danh sách lớp