Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thái Quyết

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C5 - Chào cờ11A2 - Công nghệ - 10C5 - Vật lí - -
Tiết 211A6 - Công nghệ10C5 - Vật lí11A6 - Công nghệ10C9 - Vật lí - -
Tiết 3 - 10C10 - Vật lí10C2 - Vật lí10C2 - Vật lí - 11A2 - Công nghệ
Tiết 410C9 - Vật lí - 10C5 - Vật lí - - 10C2 - Vật lí
Tiết 512B12 - Công nghệ - - 10C10 - Vật lí - 10C5 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - 10C5 - Vật lí - - -
Tiết 3 - - 10C5 - Vật lí - - -
Tiết 410C5 - Vật lí - 10C2 - Vật lí - 10C2 - Vật lí -
Tiết 510C5 - Vật lí - 10C2 - Vật lí - 10C2 - Vật lí -

Trang chủ | Danh sách lớp