Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Quyết Tiến

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B5 - Chào cờ - - 12B5 - Vật lí - 12B6 - Công nghệ
Tiết 212B7 - Vật lí - - - - 12B7 - Vật lí
Tiết 312B6 - Vật lí12B5 - Vật lí - 12B8 - Vật lí - 12B5 - Vật lí
Tiết 4 - 12B8 - Vật lí12B6 - Vật lí12B7 - Công nghệ - -
Tiết 5 - 12B6 - Vật lí12B5 - Công nghệ12B7 - Vật lí - 12B5 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 212B6 - Vật lí - 12B5 - Vật lí - - 12B7 - Vật lí
Tiết 312B6 - Vật lí - 12B5 - Vật lí - - 12B7 - Vật lí
Tiết 412B7 - Vật lí - 12B6 - Vật lí - - 12B5 - Vật lí
Tiết 512B7 - Vật lí - 12B6 - Vật lí - - 12B5 - Vật lí

Trang chủ | Danh sách lớp