Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Duyên

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A4 - Chào cờ11A10 - Vật lí - 11A4 - Vật lí11A4 - Vật lí -
Tiết 210C6 - Vật lí11A11 - Vật lí - 11A4 - Công nghệ - -
Tiết 3 - 11A11 - Công nghệ11A11 - Công nghệ - 11A12 - Công nghệ -
Tiết 411A4 - Công nghệ - 10C6 - Vật lí11A12 - Công nghệ11A10 - Vật lí -
Tiết 511A4 - Vật lí10C6 - Vật lí - 11A11 - Vật lí - 11A4 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - 11A4 - Vật lí - 10C6 - Vật lí -
Tiết 3 - - 11A4 - Vật lí - 10C6 - Vật lí -
Tiết 4 - - 10C6 - Vật lí - 11A4 - Vật lí -
Tiết 5 - - 10C6 - Vật lí - 11A4 - Vật lí -

Trang chủ | Danh sách lớp