Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 06/01/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Bùi Thị Bích Ngọc

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 112B3 - Chào cờ12B3 - Hóa học - - - 12B2 - Hóa học
Tiết 212B1 - Hóa học - - 12B4 - Hóa học - 12B1 - Hóa học
Tiết 312B3 - Hóa học12B4 - Hóa học - 12B1 - Hóa học - 12B4 - Hóa học
Tiết 4 - 12B2 - Hóa học - - - -
Tiết 512B2 - Hóa học - - - - 12B3 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - 12B1 - Hóa học - 12B2 - Hóa học12B2 - Hóa học
Tiết 3 - - 12B1 - Hóa học - 12B2 - Hóa học12B2 - Hóa học
Tiết 412B3 - Hóa học - 12B4 - Hóa học - 12B1 - Hóa học12B3 - Hóa học TC
Tiết 512B3 - Hóa học - 12B4 - Hóa học - 12B1 - Hóa học12B3 - Hóa học

Trang chủ | Danh sách lớp